Порекло становништва > Старе породице и племство

Прва презимена код Срба - када је настало моје презиме

(1/3) > >>

Тимар:
Пошто је презиме и слава основица наших досадашњих претраживања о коријенима нашим, било би занимљиво да се мало позабавимо и настанком наших презимена, тј. када, и која наша презимена први пут се јављају.

Ево шта је проф. Новак Мандић Студо оставио записано у књизи СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ ВОЈВОДСТВА СВЕТОГ САВЕ, СТР. 115
У вријеме када је Растко Немањић господарио Хумском земљом као млади кнежевић из владарске породице Немањића крајем XII вијека тек су се у његовој кнежевини почела формирати породична имена тако да из тог времена имамо мало породица које се помињу у историјским изворима. У најранији период формирања презимена у Немањиној обновљеној "дедини" за Немањино вријеме и у доба владавине Стефана Првовјенчаног, Немањиног насљедника иду ове породице: Видошевић (1186), Церница (1189), Љубомировић (1194), а затим слиједе у 1219: Растимирић, Радовчић, Степковић, Адамовић, Осилић, Првославић, Мрњић, Побратовић, Беривојевић, Прибидружић, Десавчић, Злошевић, Чупетић, Вуксанић, Хранидружић, Вукмирић, Вуктић, Добромирић, Турбић, Проданчић, Вуковић и Радованић. Све ове породице су властелинског поријекла и јављају се у српским изворима (Повеље и писма I / 1,8), а неке од њих и у дубровачким архивским документима с почетка XIII вијека.

НиколаВук:
Као пример презимена које се све до данашњих дана очувало у свом првобитном облику, навео бих Кулиће из Пиве, јер је једно село у области Пиве забележено под њиховим презименом још крајем 15. века у турском дефтеру.

Ранко Бубања:
Име Бубања (Lampredu frater Bubanni) помиње се се већ 1023., односно 1050/5. г.

Подаци o најстаријем помену презимена Бубања и Мацура (1301 г.) Monumenta Ragusina, Јосип Ђелчић, Загреб 1897:

Custo de Macura, Castellano ad sanctum Laurencium (1301 г.)

Laurencius и Nicola Bubagna (Bubayna,Bubana,Babano) (1301 Г.).

У уговору потоње зетске књегиње Десиславе са Дубровником, о уступању два брода од 20. августа 1189. помиње се Петар Бубања (А. Вучетић, “Срђ“, Дубровник, 15. VI 1906, I, 54-55. Шекуларац, 26-28.).
И. Манкен - Дубровачки патрицијат у XIV вијеку (Београд, САНУ, 1960. стр. 160, 161.). У књизи су дате родословне таблице за породице Bubagnna и Buba.

Wolf Sagash:
Чихорићи се свакако истичу старином презимена. У документима поменути још 1335. Помињу се на стећку из времена краља Твртка, а још до прије 50 година сахрањивали у се у исто гробље гдје се налази тај стећак.

Грк:
ШТО СЕ ТИЧЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ ЧИТАЈУЋИ ПОПИСЕ ИЗ 17 ВИЈЕКА А И ОСТАЛЕ ЗАПИСЕ ГДЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ ИМЕНА БЕЗ СТАЛНИХ ПРЕЗИМЕНА СТИЧЕ СЕ УТИСАК ДА ОНА ПРЕЗИМЕНА ИЗ 13 ИЛИ 14 ВИЈЕКА НПР, ГРКАВАЦ, ЉУБИБРАТИЋ, ЧИХОРИЋ... НЕМА НИКАКВЕ ВЕЗЕ СА ДАНАШЊИМ ПОРОДИЦАМА ТОГ ПРЕЗИМЕНА. КОЛИКО САМ СХВАТИО ДАНАШЊА ПРЕЗИМЕНА СЕ ЈАВЉАЈУ ПОЧЕТКОМ 18 ВИЈЕКА И ПОПИСИ И ТЕФТЕРИ ИЗ ТОГ ПЕРИОДА БИ ПОВЕЗАЛИ ДАНАШЊА ПРЕЗИМЕНА. ЉУДИ СУ СЕОБАМА ЗНАЛИ УЗИМАТИ ПРЕЗИМЕНА МЈЕСТА ИЛИ СТАРИХ ПОРОДИЦА У КОЈЕ СУ ДОСЕЉАВАЛИ. ИСПРАВИТЕ МЕ АКО ГРИЈЕШИМ.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију