Аутор Тема: Оцѣна сродности становништава по мушких лозах  (Прочитано 7611 пута)

Ван мреже Александар Невски

  • Редакција СДНКП
  • Истраживач
  • ******
  • Поруке: 1139
Оцѣна сродности становништава по мушких лозах
« послато: Јул 04, 2015, 09:54:45 пре подне »
Већ неколико недѣља правим нов рачунарски поступак, поступак за поређење становништава по мушких лозах и давање бройчане процѣне их блискости. Поступак проради ових дана, те рѣших обявити прве, огледне исходе, рачунате на 27 становништава на 17-орих ознаках. Поступак за процѣну удаљености становништава свакога од других (и од самога себе) у позадини користи "тешку артиљерийу", прорачун вѣроватноћа старости найскорийега зайедничкога прѣдка. Поступак (у даљем писанийи "Упоређивач") не ради рачуницу на основу постотака учешћа пойединих хаплоскупина у становништвах, шта више поступак не зна ни за какве хаплоскупине.

Упоређивач може користити било койи брой ознака, али овдѣ бѣях приморан користити збирке од 17 ознака. Многе од збирака коришћених овдѣ су на 23-их ознаках, али многи нам важни народи их немайу, рецимо Србия, Црна Гора, Украйина, Турци, Йермени, па сачинитељ мораше прибѣћи смањеному бройу узорака за све збирке, како не би дошао у прилику поредити "бабе и жабе". Несумњиво йе да би прорачун на 23 ознаке дао много бољу и тачнийу слику, али шта йе ту йе. Чега нема без тога се може, како каже наш народ.

Бройчане врѣдности добийених оцѣн се налазе у опсегу од 0 до 1. Исправност упоређивача йе провѣрена на неколиких смишљених примѣрах где се унапрѣд зна какав исход трѣба бити.

За прву провѣру узех 1100 узорака из Хрватске и подѣлих их на два дѣла, узимайући на случаян начин по половину у сваку скупину. Овдѣ се очекуйе блискост око броя 1, йер йе ово подѣла истога становништва на случаян начин. Упоређивач ми даде врѣдност 0.959, што йе добар исход, обзиром да се рачуна на само 17-орих ознаках. На већем бройу ознака се очекуйе већа тачност.

За друго кушање узех све црногорске Р1а-ове и подѣлих их на случаян начин на два дѣла, у први узех девет Р1а-ова и додах им йеднак брой случайно одабраних Е1б1б узорака. У другу скупину узех све прѣостале Р1а-ове. Пошто се друга скупина састойи само од Р1а-ова а прва их има половину, очекуйе се врѣдност блиска бройци 0.5. Упоређивач даде исход 0.533141, што йе задовољавайуће.

Трећи примѣр кушања исправности рада йе уграђен у наредне исходе. То су узорци Япанаца, и очекуйе се да њихова блискост са западно-евроазийскима становништвима буде блиска ништавилу (мада не и потпуно йеднака, йер неких лоза ипак има и тамо и овамо, рецимо Н). Добияйу се у опсегу од 0.016 до 0.059. Ове врѣдности су већим дѣлом послѣдица малога броя ознака у прорачуну, што се ясно види повећавањем броя ознака у њем. На примѣр, за блискост Мађаръ и Япанаца на 17-орих ознаках дайе врѣдност 0.0365, док проширењем прорачуна на 23 ознаке дайе само 0.0115107, што йе смањење од више него три пута.

Сада ево пойединих исходъ, гдѣ можете видѣти коя становништва учествоваху у прорачуну. Прво дайем блискости у односу на збирку из Србийе од 179 ознака (гдѣ на жалост нѣсу само Срби).

Србия (179):
    Западна Хрватска - 0.871302
    Босна и Херцеговина (сви зайедно) - 0.87016
    Источна Хрватска - 0.845479
    Црна Гора - 0.789181
    Срѣдишња Хрватска - 0.771769
    Йужна Хрватска - 0.75328
    Хрвати - 0.744138
    Сѣверна Хрватска - 0.675041
    Словенци - 0.664061
    Бугарска - 0.650442
    Македонци - 0.617749
    Украйинци - 0.60645
    Грчка - 0.559818
    Мађари - 0.544683
    Словаци из Войводине - 0.53901
    Сѣверна Грчка - 0.534181
    Чешка - 0.485062
    Кипарски Турци - 0.400825
    Срѣдишња Пољска и Гдањск - 0.396376
    Тирол, Аустрия - 0.387489
    Нѣмци Берлин - 0.375761
    Сѣвероисточни Италияни - 0.369108
    Данци - 0.351908
    Португалци - 0.242966
    Йермени - 0.218806
    Япан - 0.05128

За Хрватску имам пет збирака по областих, у койе не улазе само Хрвати, него има и других, што се ясно види по бройу циганске Х1а. Чак 20 од 1100. Али, за Хрвате имам и збирку састойећу се само од узорака људий хрватске народности, и дайем исходе за њих.

Хрвати (125):
    Срѣдишња Хрватска - 0.82643
    Источна Хрватска - 0.819686
    Западна Хрватска - 0.805178
    Йужна Хрватска - 0.775139
    Сѣверна Хрватска - 0.767195
    Словенци - 0.766138
    Србия - 0.744138
    Босна и Херцеговина (сви зайедно) - 0.741684
    Словаци из Войводине - 0.683562
    Украйинци - 0.679305
    Мађари - 0.670298
    Бугарска - 0.639812
    Црна Гора - 0.638256
    Чешка - 0.611094
    Срѣдишња Пољска и Гдањск - 0.582072
    Грчка - 0.561478
    Нѣмци Берлин - 0.537432
    Македонци - 0.516749
    Сѣверна Грчка - 0.450359
    Данци - 0.448137
    Тирол, Аустрия - 0.435977
    Сѣвероисточни Италияни - 0.428621
    Португалци - 0.343901
    Кипарски Турци - 0.316644
    Йермени - 0.294558
    Япан - 0.0516336


Ево и првих неколиких за БиХ збирку од 100 узорака, гдѣ су заступљене све вѣроисповѣсти, сразмѣрно их садашњему учешћу у становништву.

Босна и Херцеговина (сви зайедно) (100):  [0.244455]
    Србия - 0.87016
    Источна Хрватска - 0.860857
    Западна Хрватска - 0.842191
    Йужна Хрватска - 0.79555
    Срѣдишња Хрватска - 0.76853
    Хрвати - 0.741684
    Црна Гора - 0.700253
    Сѣверна Хрватска - 0.650588
    Словенци - 0.644693
    Бугарска - 0.636166
    Македонци - 0.600493
    ...

Ево и првих неколиких за Црну Гору, у чийу збирку не улазе само православци него има и других, рецимо Цигана, Албанаца итд. Што доста квари слику и разводњава добийене исходе. За разлику од збирака Србийе, Хрватске, Црне Горе и БиХ, многе друге збирке се састойе само од припадников исте народности, рецимо збирка Македонаца, Словенаца, Нѣмаца, Бугара, Словаков, итд.

Црна Гора (404):  [0.182998]
    Србия - 0.789181
    Западна Хрватска - 0.731399
    Источна Хрватска - 0.711517
    Срѣдишња Хрватска - 0.70889
    Босна и Херцеговина (сви зайедно) - 0.700253
    Македонци - 0.66101
    Бугарска - 0.653356
    Сѣверна Хрватска - 0.644828
    Хрвати - 0.638256
    Словенци - 0.635236
    ....


Морам признати да ми бугарски исходи задаше найвеће главобоље. Иако не дайу нарочито велике блискости ни са ким, найвеће су ипак са Сѣверном Хрватском и Словенийом. И уопште су веће са становништви гдѣ йе више заступљен сѣверни огранак И2а карпатско-динарске лозе него ли са становништви динарских областий, гдѣ йе више заступљен йужни огранак. Я ипак очекивах да ће Бугари показивати найвеће блискости са становништви Македонийе и Србийе. Али, прорачун каже другачийе, а я не успѣх наћи било какву грѣшку у њем. Широкой явности дайем исходе такве какви су на расправу.

Бугарска (195):  [0.161568]
    Сѣверна Хрватска - 0.782052
    Словенци - 0.77976
    Срѣдишња Хрватска - 0.756719
    Словаци из Войводине - 0.733267
    Украйинци - 0.726026
    Западна Хрватска - 0.686055
    Македонци - 0.675516
    Источна Хрватска - 0.667714
    Црна Гора - 0.653356
    Србия - 0.650442
    Хрвати - 0.639812
    Босна и Херцеговина (сви зайедно) - 0.636166
    Сѣверна Грчка - 0.610504
    Грчка - 0.605961
    Йужна Хрватска - 0.596714
    Мађари - 0.561091
    Чешка - 0.551137
    Срѣдишња Пољска и Гдањск - 0.541462
    Нѣмци Берлин - 0.496698
    Тирол, Аустрия - 0.384414
    Сѣвероисточни Италияни - 0.383062
    Кипарски Турци - 0.365659
    Данци - 0.359393
    Португалци - 0.26116
    Йермени - 0.235609
    Япан - 0.0316282

Нешто слично видѣх и са исходима Грка. Иако прилично малу, само 0.68, найвећу блискост показуйу са Словенцима. А я очекивах све само не њих. Можда йе томе узрок повећано учешће лозе Р1б у оба народа у односу на друге народе Балкана. Добийени исходи за све остале народе су ми мање-више очекивани и разумљиви.

Упоређивач дайе и исходе поређења свакога становништва са самим собом, односно процѣну разноврсности и разноликости (односно насупрот томе, йеднообразности). Ево их.

Йужна Хрватска: 0.351
Срѣдишња Пољска и Гдањск: 0.254
Босна и Херцеговина (сви зайедно): 0.244
Португалци: 0.218
Данци: 0.208
Источна Хрватска: 0.207
Србия: 0.203
Западна Хрватска: 0.192
Хрвати: 0.188
Украйинци: 0.186
Црна Гора: 0.183
Срѣдишња Хрватска: 0.171
Нѣмци Берлин: 0.167
Тирол, Аустрия: 0.167
Словаци из Войводине: 0.165
Бугарска: 0.162
Сѣверна Хрватска: 0.157
Сѣвероисточни Италияни: 0.134
Словенци: 0.132
Чешка: 0.124
Япан: 0.120
Македонци: 0.114
Мађари: 0.087
Сѣверна Грчка: 0.078
Йермени: 0.076
Грчка: 0.073
Кипарски Турци: 0.048

Као што видимо, наййеднообразнийе становништво по мушких лозах има Йужна Хрватска, односно Далмация, па затим Пољаци и Босанци и Херцеговци свих вѣра, док найразноликийе имайу Турци са Кипра, па затим Грци, Йермени и Мађари.

При проучавању добийених исходов и извлачењу закључака не трѣба сметнути с ума да су они рачунати на основу само 17 ознака. Када бише били срачунати на основу већега броя, били бише тачнийи и поузданийи. И у том случайу за оне койи су блиски би се добияло да су йош ближи, а за оне койи су удаљени би се добияло да су йош удаљенийи. Такође трѣба имати у виду да се овдѣ ради само о мушких лозах, а не о општой генетици, наслѣђиваной од свих прѣдака на свих хромозомах.

Захваљуйем се нашему Небойши, мени пославшему многе збирке узорака коришћене при прорачунах. Молим све учеснике, ако имайу збирке Албанаца, Румунъ, Анадолских Турака и Срба из Войводине на 17 или 23 ознаке да ми их пошаљу.

У будућности намѣравам дорадити упоређивач да се становништва пореде и посебно по пойединих найчешћих хаплоскупинах, пет-шест њих.

Овдѣ можете скинути спремиште са потпунима исходима.

https://yadi.sk/d/v8hvR_J6hfA5U
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"